Med Brohodekonferansen ønsker Havbruksparken i samarbeid med NTNU å vise fram mulighetene som finnes innenfor havbruk for framtidige arbeidssøkere.

 

Brohodekonferansen er et møtested for næringslivet, studenter, forskere, elever, lærere og engasjerte samfunnsaktører. Det er NTNU som står bak prosjektet, og ved å få studenter og forskere ut til merdkanten ønsker de å øke forståelsen for de ulike prosessene i produksjonen av fisk, fôr, teknologi og tjenester, og for rammeverket til næringen.

Tidligere har Brohodekonferansen blitt arrangert på Frøya to ganger i året, men nå har Havbruksparken og Flatanger kastet seg inn prosjektet. Målet er å få studenter og andre potensielle arbeidssøkere til å få øynene opp for mulighetene som finnes i jobbmarkedet i Flatanger.

Les mer om Brohodekonferansen i Flatanger i linken under.