Teksten er hentet fra Aqua Kompetanse sin hjemmeside.

– Klarer vi å identifisere fellestrekk ved de beste lusespiserne, gir det muligheten til å øke andelen lusespisere i merden, og på sikt øke renseeffektiviteten.

Det sier Lauris Boissonnot, som er FoU-koordinator i Aqua Kompetanse.

Lauris Boissonnot
Lauris Boissonnot.
Foto: Bjørn Tore Ness.

Det siste halvannet året har Aqua Kompetanse, på oppdrag fra rognkjeksprodusentene Namdal Rensefisk og Nordland Rensefisk, studert rognkjeksas velferd, helsestatus og diettpreferanser på en rekke lakseoppdrettsanlegg i Midt-Norge. Målet med undersøkelsene har vært å identifisere hva som er viktigst for å forbedre velferden til rognkjeksa, og hvordan renseeffektiviteten deres kan bli økt. 

Lusespiserne har en del felles kjennetegn:

  • De fleste lusespiserne (83 %) veier mindre enn 100 gram. Det er også disse rognkjeksene som spiser et høyere antall lus.
  • 65 % av lusespiserne er hunnfisk. Hvorvidt hunnfisk er bedre lusespisere, må bekreftes med flere observasjoner.
  • Ca 90 % av lusespiserne har andre typer fôr i magen. Det tyder på at rognkjeks spiser lus som en “snack” i tillegg til andre typer fôr.
  • En ny studie (Eliasen et al. 2020) viser at leverfarge kan brukes som en indikasjon for rognkjeksas helse- og ernæringsstatus. Basert på dette ser vi at lusespiserne stort sett er friske og har tilstrekkelig ernæringsstatus.  

Hva kan vi bruke resultatene til? 

Aqua Kompetanse mener det kan være mulig å øke andelen lusespisere i laksemerdene hvis rognkjeksene som settes ut etter settefiskfasen er mindre, og hvis de større rognkjeksene sorteres ut og/eller fiskes ut. 

– Hvis de videre undersøkelsene våre bekrefter at hunnfisk spiser mest lus, kan det også være aktuelt med en kjønnssortering av rognkjeksa, sier Boissonnot. 

Aqua Kompetanse mener også at rognkjeksa må ha tilstrekkelig ernæringsstatus slik at den har nok energi til å spise lusa på laksen.

Les mer om arbeidet til Aqua kompetanse AS her 

Nyheter