Nå er vi klar til å sette oss i førersetet for utviklinga på kysten, sier Per Anton Løfsnæs.

Bygget har 50-60 kontorer, laboratorium, lager, kantine – og det blir landingsplass for helikopter i nærheten.
Bygget ligger like ovenfor Namdal Rensefisk, med utsikt over sjøen.